Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1723 SAYILI BALABAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE AİT TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  • 22 KASIM 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifine ait Malatya İli, Darende İlçesi, Balaban Mahallesi, 682 parselde kayıtlı 1.121,02 m2 alana sahip Arsa vasfındaki taşınmazın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

İhale 28.11.2022 Pazartesi günü, saat 14:00’ da 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında şartname doğrultusunda; Peşin bedelle satın alma talebinde bulunan isteklilerin tümünün katılımıyla yapılacaktır. İhale, kapalı teklif alınmak, kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.  

3- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 28.11.2022 Pazartesi günü saat 12:00’ a kadar 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim etmeleri şarttır.

4-Muhammen Bedel:

275.000,00-TL (İkiyüzyetmişbeşbinTürkLirası)’dır.

5-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10(on) gün içinde, 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığıyla başvurarak satış bedelinin tamamını ödeyeceklerdir.

6-Geçici Teminat Tutarı:

 8.250,00-TL (SekizbinikiyüzelliTürkLirası)’ dır.      

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesi Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği ile 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.