Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1723 SAYILI BALABAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SUNDURMA DEPO İNŞAATI İHALE İLANI

  • 19 NİSAN 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR
  1. Kooperatifimizce Malatya İli, Darende İlçesi, Balaban Mahallesi, 3283 parselde kayıtlı arsa üzerine Sundurma Depo İnşaatı kapalı teklif, açık eksiltme usulü, pazarlık usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edilecektir.
  2. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  3. İhale 26.04.2022 tarihinde, saat 11:00’ de Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği hizmet binasında (İnönü Mah. No:244 İstasyon Virajı Mevki Yeşilyurt/MALATYA) toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  4. Bu işe ait proje ve ihale dosyası Malatya Bölge Birliği Müdürlüğünden, 25.04.2022 tarihi saat 17:30 a kadar çalışma saatleri içinde görülebilir.
  5. İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri en geç 25.04.2022 tarihi saat 15:00’ a kadar ibraz ederek, 26.04.2022 tarih ve saat 10:00’ a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi almalıdır.
  6. Yeterlilik Belgesi alan istekliler geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir.
  7. Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

           

ADRESLER

1-Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Müdürlüğü

İnonü Mah. No:244 İstasyon Virajı Mevki Yeşilyurt/MALATYA

TEL  : 0422 212 71 81 – 72 92

 

2- 1723 Sayılı Balaban Tarım Kredi Kooperatifi

Balaban Mahallesi Darende/MALATYA

TEL  : 0505 689 31 53