Mesajınız Başarıyla Bizlere Ulaşmıştır.

En kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağız.

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi.

Lütfen tekrar deneyiniz.

X

1339 SAYILI AKÇADAĞ TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE AİT TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  • 10 HAZİRAN 2022
  • İHALE
  • İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİNNE BAĞLI

 1339 SAYILI AKÇADAĞ TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE AİT

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-İşin Nevi:

Mülkiyeti 1339 Sayılı Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifine ait Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Levent Mahallesi, 111 Ada, 4 Parselde kayıtlı 2.200,00 m2 alana sahip arsalı kerpiç ev niteliğindeki taşınmazın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

             İhale 01.07.2022 Cuma günü, saat 10:30’da 1339 Sayılı Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasında şartname doğrultusunda; Peşin bedelle satın alma talebinde bulunan isteklilerin tümünün katılımıyla yapılacaktır. İhale, kapalı teklif alınmak, kapalı teklif veren istekliler arasında açık artırma yapmak ve açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.  

3-Muhammen Bedel:

            115.000,00-TL (YüzonbeşbinTürkLirası)’dır.

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10(on) gün içinde, 1339 Sayılı Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifine şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığıyla başvurarak satış bedelinin tamamını ödeyeceklerdir.

5-Geçici Teminat Tutarı:

             3.450,00-TL (ÜçbindörtyüzelliTürkLirası)’ dır.      

6-Şartname Temini:

            Taşınmaz satış şartnamesi Malatya Bölge Müdürlüğü ile 1339 Sayılı Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifleri hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

7-İhaleye Katılmak İçin Yeterlilik Belgesi ve Gerekli Evraklar:

            İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen belgeleri en geç 30.06.2022 Perşembe günü saat 17.30’ a kadar şartnamede belirtilen evrakları ibraz ederek, 01.07.2022 Cuma günü saat 10:00’ a kadar İhale Komisyonundan Yeterlilik Belgesi alması şarttır.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

            İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 01.07.2022 Cuma günü saat 10:00’ a kadar 1339 Sayılı Akçadağ Tarım Kredi Kooperatifine şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR.  

 

Adres: Kültür Mahallesi, Darende Caddesi, No:83 Akçadağ/MALATYA

İletişim: 0534 981 97 44

E-mail: 1339akcadag@tarimkredi.org.tr