Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlanmıştır.